http://navigator34.ru/
Главная
Книги | Приложения
Вы должны взглянуть

Категории

Форма входа
Логин:
Пароль:


Кваліфікаційні вимоги заступник начальника відділу інформаційних ресурсів

Законом України «Про запобігання корупції» передбачено новий порядок декларування особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, свого майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру На відміну від Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 2011 року, питанню фінансового контролю у Законі України «Про запобігання корупції» 2014 року приділено цілий розділ. Залишилась незмінною норма щодо подання ще двох декларацій особами, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; наступного року після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. У новому Законі 2014 року значно розширено перелік відомостей, які зазначатимуться у декларації. Окрім цього, до таких відомостей включаються данні про вид правочину, його предмет та інформація щодо найменування контрагента. Слід звернути увагу ще на одне нововведення. Надсилайте Ваше резюме із зазначенням бажаного рівня оплати праці на електронну адресу. Раді бачити Вас в нашій команді професіоналів! ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МЗС УКРАЇНИКЕРІВНИК ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТРАЗавдання, обов'язки та повноваження. Вносити пропозиції керівництву стосовно поліпшення виконання своїх функцій.^ Повинен знати.

Конституцію України, закони України, інші нормативно-правові акти з питань дипломатичної, державної служби та зовнішньополітичної діяльності України, а також міжнародні договори України.Конституцію України, закони України, інші нормативно-правові акти з питань дипломатичної, державної служби та зовнішньополітичної діяльності України, а також міжнародні договори України.Конституцію України, закони України, інші нормативно-правові акти з питань дипломатичної, державної служби та зовнішньополітичної діяльності України, а також міжнародні договори України.Конституцію України, закони України, інші нормативно-правові акти з питань дипломатичної, державної служби та зовнішньополітичної діяльності України, а також міжнародні договори України.Конституцію України, закони України, інші нормативно-правові акти з питань дипломатичної, державної служби та зовнішньополітичної діяльності України, а також міжнародні договори України.Конституцію України, закони України, інші нормативно-правові акти з питань дипломатичної, державної служби та зовнішньополітичної діяльності України, а також міжнародні договори України. Засади зовнішньої політики України. Засади зовнішньої політики України. Засади зовнішньої політики України. Засади зовнішньої політики України. Засади зовнішньої політики України. Засади зовнішньої політики України. Порядок підготовки та внесення законодавчих та інших нормативно-правових актів України, а також міжнародних договорів України.Порядок підготовки та внесення законодавчих та інших нормативно-правових актів України, а також міжнародних договорів України.Порядок підготовки та внесення законодавчих та інших нормативно-правових актів України, а також міжнародних договорів України.Порядок підготовки та внесення законодавчих та інших нормативно-правових актів України, а також міжнародних договорів України.

Організацію матеріально-технічного та транспортного обслуговування. Методи проведення міжнародних переговорів. Методи проведення міжнародних переговорів. Методи проведення міжнародних переговорів. Методи проведення міжнародних переговорів.

Форми та методи роботи із засобами масової інформації.Форми та методи роботи із засобами масової інформації.Форми та методи роботи із засобами масової інформації.Форми та методи роботи із засобами масової інформації. Правила протоколу та ділового етикету. Правила протоколу та ділового етикету. Правила протоколу та ділового етикету. Правила протоколу та ділового етикету. Правила протоколу та ділового етикету. Правила протоколу та ділового етикету. Правила охорони праці та протипожежного захисту. Вільне володіння державною та іноземними мовами. Правила охорони праці та протипожежного захисту. Вільне володіння державною та іноземними мовами. Вільне володіння державною та іноземними мовами. Правила охорони праці та протипожежного захисту. Вільне володіння державною та іноземними мовами. Правила охорони праці та протипожежного захисту. Вільне володіння державною та іноземними мовами. Правила охорони праці та протипожежного захисту. Вільне володіння державною та іноземними мовами. Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.^ Кваліфікаційні вимоги.Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.^ Кваліфікаційні вимоги.Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.^ Кваліфікаційні вимоги.Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.^ Кваліфікаційні вимоги.Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.^ Кваліфікаційні вимоги.Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.^ Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Як правило, стаж роботи за фахом на дипломатичній, державній службі на керівних посадах не менше 3 років чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.Як правило, стаж роботи за фахом на дипломатичній, державній службі на керівних посадах не менше 3 років чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.Як правило, стаж роботи за фахом на дипломатичній, державній службі на керівних посадах не менше 2 років чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Досвід роботи у закордонних дипломатичних установах України на дипломатичних посадах.Досвід роботи у закордонних дипломатичних установах України на дипломатичних посадах.Досвід роботи у закордонних дипломатичних установах України на дипломатичних посадах.Досвід роботи у закордонних дипломатичних установах України на дипломатичних посадах.Досвід роботи у закордонних дипломатичних установах України на дипломатичних посадах. Як правило, післядипломна освіта за спеціальністю "зовнішня політика" магістр зовнішньої політики у Дипломатичній академії України при МЗС України або відповідні курси підвищення кваліфікації у Центрі підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби Дипломатичної академії України при МЗС України.^ КЕРІВНИК ПРЕС-СЛУЖБИЗавдання, обов'язки та повноваження.

Давати засобам масової інформації роз'яснення різних ситуацій, що виникають внаслідок реалізації МЗС України своїх повноважень. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи прес-служби.^ Повинен знати. Практику застосування законодавчих та нормативних актів. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту. Методи роботи із засобами масової інформації.


Добавил: su37a
Популярное


Copyright http://navigator34.ru/ © 2015